Condicions de contractació

Creativaonline aposta per la transparència i claredat en les transaccions comercials que es realitzen en aquesta web i per garantir un espai compromès amb els drets d’usuaris i clients, és per això que et recomano que llegeixis atentament aquests termes abans de finalitzar el teu procés de compra.

Les presents condicions són exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, Creativaonline posa a la teva disposició les presents Condicions de Compra, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d’informació prèvia.

Creativaonline es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de la mateixa i / o dels continguts que s’hi incorporen.

condicions generals

Identificador de l’venedor

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’ofereix la següent informació:

 • Denominació social: JORDI TORRES BONET.
 • CIF / NIF: 40533588K.
 • Domicili social: C / Sicília 87, 17100 La bisbal d’Empordà.
 • Activitat social és: Consultoria WordPress.
 • Nro. De registre en AGPD: Fitxer “CLIENTS”.
 • Finalitat de la pàgina web: Serveis per a WordPress.
 • Informació hosting: Cloudways localització MALTA.

Les següents condicions descriuen els termes de contractació dels serveis oferts al portal creativaonline.es

També pots revisar la nostra política de privacitat , Que descriu les nostres pràctiques en relació amb les dades que ens proporcions.

Abans de contractar qualsevol dels serveis oferts per creativaonline, estàs obligat a llegir, entendre i acceptar aquests termes.

Només es pot accedir i contractar aquests serveis després de llegir i acceptar aquestes condicions generals i particulars de contractació .

A l’acceptar aquestes condicions quedaràs vinculat per aquests termes, que, juntament amb la nostra política de privacitat, regeixen la nostra relació comercial.

Si no estàs d’acord amb alguna part dels termes, no podràs contractar cap dels serveis oferts.

creativaonline.es es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, creativaonline t’ho notificarà publicant un anunci al nostre lloc web.

L’ús de qualsevol servei des de la notificació d’un canvi substancial en els termes constituirà la teva acceptació dels Termes modificats.

serveis oferts

Creativaonline posa a disposició els següents serveis específics per a llocs Web:

 • Serveis optimització WordPress
 • Auditoria WPO WordPress
 • Disseny págines web
 • Manteniment web

Com a condició per a contractar els Serveis oferts, estàs obligat a registrar-te al formulari corresponent de creativaonline, seleccionar un nom d’usuari, i proporcionar informació de registre.

La informació de registre que proporcions ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució de l’contracte amb creativaonline.

Els serveis estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tenen al menys tinguin 18 anys d’edat.

A continuació, t’indiquem les condicions dels serveis.

Temps de lliurament

El temps de lliurament pot variar segons el servei.

Si us plau, revisa les condicions particulars de cadascú.

Confidencialitat

Tota informació rebuda per part de el client ja siguin imatges, textos, dades d’accés com a usuaris i contrasenyes o altres, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

Creativaonline guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el CLIENT en o per a l’execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. S’exclou de la categoria d’informació confidencial tota aquella informació que sigui divulgada pel CLIENT, aquella que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d’autoritat competent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de tres anys a comptar de la finalització del servei.

Creativaonline haurà d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. A aquests efectes el creativaonline haurà d’aplicar els nivells de seguretat que s’estableixen en el Reial Decret 1720/2007 d’acord a la naturalesa de les dades que tracti.

Limitacions

Els nostres serveis d’optimització web no inclouen:

 • Domini o allotjament web.
 • Creació o redacció de continguts.
 • Còpia de seguretat o backup de la web, atès que els plugins que fem servir eliminen qualsevol canvi al desactivar-los, el que no afecta el funcionament de el lloc. És obligació del CLIENT tenir una còpia de seguretat de la seva web per si passen imprevistos.
 • Canvis de tema o plantilla.
 • Disseny per eliminació de plugins com ara pàgines, landings pages o formularis de contacte.
 • Altres ajustos majors per canvi de connectors com multi idioma, captació de leads, etc.
 • Programació, desenvolupament o edició de programari de temes o plugins.
 • Adequació legal de la teva web a la legislació en matèria de protecció de dades (LOPD) i Llei de la societat de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI) El recordem que les dues legislacions són obligatòries per als titulars de pàgines webs. En cas de requerir aquest servei, podem subministrar pressupost a través d’un partner especialitzat en la matèria.

Els nostres serveis de disseny web no inclouen:

 • Domini o allotjament web a menys que sigui comprat o indicat en el pressupost/contracte.
 • Creació o redacció de continguts.
 • Canvis de tema o plantilla.
 • Altres ajustos majors per canvi de plugins com multi idioma, captació de leads, etc que no s’hagi pactat i estigui per escrit en el pressupost aprovat.
 • Programació, desenvolupament o edició de programari de temes o plugins.
 • Adequació legal de la teva web a la legislació en matèria de protecció de dades (LOPD) i Llei de la societat de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI) El recordem que les dues legislacions són obligatòries per als titulars de pàgines webs. En cas de requerir aquest servei, podem subministrar pressupost a través d’un partner especialitzat en la matèria.

Condicions i formes de pagament

Et compromets a abonar els serveis contractats a creativaonline a les formes de pagament acceptades per creativaonline i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas).

Els preus dels serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de creativaonline. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

Creativaonline accepta aquestes formes de pagament:

 • Targeta de crèdit
 • Paypal
 • Transferències bancaries
 • Bizum

No s’accepta cap altre mètode de pagament.

El pagament sempre és a la bestreta de l’100%. amb serveis d’optimització o manteniment WordPres i amb el serveis de disseny web del 50% al inici de la web, 25% a la primera entrega i 25% restant a l’entrega total i revisió del client.

Els pressupostos tenen una validesa de 15 dies.

Validació de la teva compra

La validació de la comanda per part de client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per creativaonline constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre JORDI TORRES BONET i els seus clients.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, i creativaonline et remetrà per correu electrònic un comprovant de la compra. Si no estàs d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podràs demanar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

En tot cas, la comunicació s’ha de fer en el termini de set dies hàbils des de la confirmació del servei, a través de correu electrònic: jordi@creativa.cat

Compromisos de creativaonline

creativaonline es compromet a prestar els serveis contractats un cop s’hagi aprovat la teva sol·licitud de serveis i es faci efectiu el pagament en la forma descrita a “Formes de Pagament”.

Ho sabràs quan hagis rebut un correu amb la confirmació de la compra .

Ens comprometem a complir les dates de cap de projecte sempre que el feedback sigui fluid i tinguem tot el material per poder desenvolupar la nostra feina. Aquest punt és molt important, per això en el cas en què es produïssin retards aliens a nosaltres, un cop acabat el temps reservat per al projecte, la qual desplaçarem en funció de la nostra disponibilitat.

Si fos necessari contractar un domini i / o un hosting, inclourem el cost dins el pressupost i ens encarregarem de tramitar-lo el primer any si ens ho has demanat. Com és un servei que es renova cada any, un cop acabat amb el projecte serà tasca teva renovar-lo.

Solucions de tercers

Alguns serveis poden incloure solucions de tercers. creativaonline pot proporcionar enllaços a llocs web de tercers com a partners associats a creativaonline per a la prestació d’alguns serveis.

Acceptes també que el Servei pot incloure solucions de seguretat que limita l’ús i que hauràs de fer servir aquests serveis d’acord amb les regles d’ús establerts per creativaonline i els seus Partners de seguretat i que qualsevol altre ús pot constituir un dret d’autor infracció.

Queda prohibit alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per creativaonline per qualsevol raó.

Les violacions de seguretat de sistema o xarxa poden resultar en responsabilitat civil o penal.

Limitació de responsabilitat general

JORDI TORRES BONET, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta, de les condicions d’accés, condicions de contractació, etc. Pel que l’USUARI haurà d’accedir a versions actualitzades de la pàgina.

creativaonline no serà responsable de cap pèrdua derivada de l’ús indegut o no autoritzat de la teva pàgina web.

Tu ets el responsable de mantenir la confidencialitat de la contrasenya i l’únic responsable de totes les activitats que resultin de l’ús de la contrasenya en creativaonline.

Et compromets a mantenir indemne creativaonline i als seus partners de les reclamacions, pèrdues, despeses, danys i costos (incloent danys directes, incidentals, conseqüents, punitius, exemplars i indirectes), i els honoraris raonables d’advocats com a resultat de qualsevol incompliment per la teva part d’aquestes condicions, sigui o no considerat com a material o immaterial; l’ús o indegut dels Serveis per part teva o qualsevol persona que actuï en nom teu o utilitzi el teu compte a creativaonline o per qualsevol violació material o immaterial de qualsevol dret, títol o interessos de tercers.

En cap cas creativaonline és responsable davant de qualsevol incompliment de el contracte que es produeixi per la teva banda, negligència respecte a el lloc, el servei o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua beneficis, pèrdua d’ús, o els danys reals, especials, indirectes, incidentals, punitius o conseqüents de qualsevol tipus derivats de mal ús per part teva de les eines subministrades.

La nostra única responsabilitat, serà subministrar el servei en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

creativaonline no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús indegut dels serveis subministrats, incloent els efectuats per tercers enllaçats.

El lloc web tindrà una garantia de 30 dies a partir de la data de lliurament del servei, sempre que el seu codi es mantingui íntegre i sense cap modificació, d’acord amb la còpia de la mateixa lliurada en suport virtual a CLIENT al finalitzar aquest projecte, i sempre que es mantingui idèntic el servei contractat a un tercer en matèria de hosting, si és el cas.

Causes de dissolució del contracte

La dissolució del contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència amb creativaonline si no estàs satisfet amb el nostre servei.

creativaonline pot acabar o suspendre qualsevol i tots els Serveis contractats amb creativaonline immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no s’ajustin a les condicions aquí exposades.

A la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els Serveis de cessar immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • La manca de pagament.
 • L’incompliment dels temps de resposta de el client a la informació sol·licitada per creativaonline.
 • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per creativaonline
 • També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.

La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat.

Validesa dels preus i ofertes

Els serveis oferts a la web, i els preus d’aquests, estaran disponibles per la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als usuaris que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per evitar errors en els preus. En tot cas, les comandes en tramitació mantindran les seves condicions durant 7 dies des del moment de la seva formalització.

Comunicació

Estarem en contacte de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 (hora espanyola) principalment per email o un altre tipus de sistema només si fos necessari.

Llicències i plugins

Si fos necessària la compra d’algun connector premium que no estigui inclòs en el servei, pots o bé fer-la tu i passar-nos la llicència, o t’ho pressupostem i nosaltres farem la compra per tu.

Un cop acabat el projecte, et passarem les llicències dels connectors instal · lats.

Has de tenir-les per al teu dret a rebre actualitzacions per evitar problemes de funcionalitat i de seguretat a la teva web.

Devolucions o desistiments

Donada la naturalesa dels serveis subministrats, no és possible tornar o desistir dels serveis contractats una vegada que han estat subministrats.

Pots desistir de la teva compra exclusivament en casos que no hàgim començat a desenvolupar cap servei o producte.

La comunicació s’ha de fer en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificar la decisió i sense penalització de cap classe i sempre que el producte o servei no hagi començat a desenvolupar-se.

Si vols cancel·lar la teva contracte amb creativaonline, has de posar-te en contacte amb nosaltres amb una sol·licitud de dissolució de contracte.

Tots els serveis que et hàgim subministrat, per la seva naturalesa sobreviuran la dissolució si estan abonats en la seva totalitat, incloent sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

Pots contactar amb nosaltres a través de la pàgina de contacte o el suport d’àrea per emetre una petició de dissolució.

Podràs notificar-nos el desistiment, bé a través de correu electrònic a: raul@creativaonline.es, o bé per correu postal dirigit a: JORDI TORRES BONET, C / Sicília 87,17100, La bisbal d’Empordà (GIRONA) utilitzant, si ho desitja, el següent formulari de desistiment :

A l’atenció de:

JORDI TORRES BONET

C / Sicília 87, 17100 La bisbal d’Empordà (GIRONA)

Correu electrònic: jordi@creativa.cat.

Per la present li comunico que desisteixo de:

 • El servei:
 • Contractat el dia:
 • Nom de l’usuari:
 • Domicili de l’usuari:
 • Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper):
 • data:

Un cop passat el termini de 14 dies naturals i sempre que no hàgim començat a desenvolupar el servei (des de la contractació del servei) NO s’admetrà cap devolució.

Les devolucions corresponents a pagaments realitzats mitjançant Paypal es realitzaran a través de el mateix canal, mentre que qualsevol altre tipus de devolució es realitzarà per mitjà de transferència bancària a un compte facilitat pel client.

La devolució de l’import la realitzarem en els següents 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistiment.

Normativa europea de consum

Informem que la Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç “online” emparada en l’última llei de consumidor. En aquest sentit, com a responsables d’una plataforma de venda online, tenim el deure d’informar als nostres usuaris sobre l’existència d’una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, l’usuari ha d’utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr .

Condicions particulars del servei d’optimització de velocitat

El temps de lliurament és de 2 a 10 dies hàbils a partir que es fa la contractació i es lliura la informació requerida com a dades d’accés a WordPress i hosting, es lliura el material necessari per realitzar-lo, la comunicació és fluïda i no sorgeixen imprevistos , donades les característiques de cada lloc web.

Es garanteix un temps de càrrega igual o inferior a 3 segons, sempre que se segueixin els consells, recomanacions i canvis que calgui realitzar.

No es poden realitzar canvis de temes o plugins per part de client mentre es optimitza la web i en el cas que n’hi hagi, el servei queda finalitzat.

Si durant l’optimització, passen juliol hàbils dies sense contacte per part de client i sense cap explicació d’aquesta falta de comunicació, es dóna per finalitzat el servei.

Condicions particulars de la consultoria WPO WordPress

És responsabilitat de el client complir amb les cites de la consultoria i podrà en qualsevol moment mitjançant els mitjans atorgats, canviar la data si té algun inconvenient.

Si arribat el dia de la cita, el client no assisteix a la cita i sense que hi hagi cap tipus de comunicació per part de client, el servei es dóna per finalitzat i sense dret a devolució, donat el cost d’oportunitat, a reservar temps en el calendari.

Jurisdicció i lleis aplicables

JORDI TORRES BONET i L’USUARI, es regiran per dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús d’aquesta pàgina web, per la legislació espanyola, i es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

Actualitzat el 21 de Gener de 2022.